VIRKSOMHETSPLANER, Arbeiderforeningen 2018.

 

HVIS DU VET HVOR DU SKAL GÅ, OG HVORDAN DU TAR DEG DIT, ER DET GODE SJANSER FOR Å NÅ MÅLET.

Virksomhetsplanen er ment å være en utviklingsplan. Den skal beskrive hva Trondhjems Arbeiderforening ønsker å oppnå, og hvilke oppgaver som vil være med å styre og påvirke disse ønskene. Arbeiderforeningen har nå en unik sjanse til å utvikle sine satsningsområder. Gjennom de siste årene har mye av innsatsen gått til å vedlikeholde og drive Kongensgate 19. Nå har foreningen fått frigitt mye tid og kan jobbe mere aktivt med kjerneverdiene. Vi har «Monsensalen» i 5 etasje til disposisjon, samt bruk av storsalen inntil 8 ganger i året. For at foreningen skal gjøre seg bruk av lokalene kreves det en plan for hvert år. Denne må leveres inn til avtalt dato hvert år.

Dette er krevende, for det må arbeides systematisk og en virksomhetsplan blir i den sammenheng viktig. Det er vanskelig å arbeide bare med et år av gangen. Foreningens mål og ambisjoner må ha et langsiktig mål. En virksomhetsplan må stake ut en retning og vise hvor vi ønsker å legge vårt hovedfokus. Det kan ta mange år før målet nås. Det må fokuseres mest på det første året. Likevel må de kommende årene være oppe i bevisstheten, for det er viktig å kunne arbeide langsiktig med de målene vi setter oss. Forankringen i medlemmende må sikres og endringer må kunne innarbeides fortløpende. 

Virksomhetsplanenes hovedpunkter tas opp til orientering ved årsmøtet,slik at endringer og ønsker kan registreres og diskuteres. På den måten blir det ikke et dødt dokument. Vi bør bygge på de aktiviteter og de underavdelinger vi har, men disse må gjennomgå en fornying tilpasset vår tid. Noen underavdelinger bør slåes sammen, noen nye opprettes og noen legges ned. Det må hele tiden arbeides med innholdet. Det må satses bevisst på nye medlemmer.

 

SOSIALE AKTIVITETER.

 

Foreningen har historisk satset på å hjelpe trengende. Dette har i dag fått et helt annet innhold, siden de fleste ikke lider materiell nød.

Trygdeboligene er en del av foreningens sosiale satsing. Dette ønsker å vi å jobbe videre med, men det må utvikles og forbedres slik at det er tilpasset dagens behov. Hvordan gjøres det! Legger vi til rette for at eiendommen skal utvikles i tråd med medlemmenes behov.

 

            Virksomhetsplan, hovedmål for 2018 blir:

 

-    Fortsette arbeidet med å øke antall medlemmer.

 

-    Fortsette arbeidet med vitalisering av Trygdeboligene.

 

-    Fornye virksomhetsplanene for 2019-2025.

 

-    Utarbeide klare arbeidsoppgaver for styrets medlemmer, tildele linjeansvar.

     Dette må klargjøres bedre enn i dag

 

-    Justere vedtektene om nødvendig.